Privium Sustainable Impact Fund

Investeren in Duurzaamheid

Het Privium Sustainable Impact Fund belegt in beleggingsfondsen met als doel om financieel rendement te halen en een meetbare positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu te leveren. Deze manier van beleggen, met niet-financiële impact, is een nog vrij jonge vorm van beleggen. Kern is de overtuiging dat financieel rendement samen kan gaan met maatschappelijk nut en milieubescherming en dat deze zaken elkaar kunnen versterken.

Wie is Wie

Fonds manager

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Privium bestaat uit een team van ervaren beleggings-professionals. Daarnaast werkt Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

Administrateur

Bolder Group (het voormalige Circle Partners) is een onafhankelijke fondsadministrateur voor een zeer divers pallet aan specialistische oplossingen voor fondsadministratie.
De dienstverlening omhelst o.a. fondsadministratie, fondsinrichting en –structurering alsmede gespecialiseerde rapportering. Bolder Group heeft vestigingen in 10 landen wereldwijd.

Depositary

Darwin Depositary Services biedt onafhankelijke bewaarservices aan alternatieve beleggingsfondsen en ICBE-fondsen in Nederland of buiten de EU, waaronder hedgefondsen, onroerendgoedfondsen en private equity-fondsen.

Investerings­adviseur

ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) is het multi-management expertisecentrum binnen ABN AMRO Group en bedient zowel particuliere als institutionele klanten wereldwijd.

AAIS is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in het structureren van beleggingsoplossingen.

Accountant

Ernst & Young verzorgt de onafhankelijke audit op de financiële gegevens van het fonds. Naast audit-diensten biedt EY ook bedrijfsadvies en consultancy, belastingadvies en advies bij fusies en overnames vanuit 700 kantoren in meer dan 150 landen.

Relevante documentatie

Rapporten

Het Fonds rapporteert op regelmatige basis. Vanaf 1 januari 2019 is de naam Privium Sustainable Alternatives Fund (PSAF) veranderd in Privium Sustainable Impact Fund (PSIF).

Hieronder staan links naar de meest recente publicaties.

(Half)jaarrapporten

Impactrapporten

Het Privium Sustainable Impact Fund, een Nederlands Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’), is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en mag niet worden beschouwd als een aanbod om te kopen of een verzoek om een ​​aanbod om deelnemingen in het Privium Sustainable Impact Fund te kopen. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het prospectus, inclusief het supplement, en het document met essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en voorafgaand aan een beleggingsbeslissing (juridisch en fiscaal) advies in te winnen. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan sterk fluctueren vanwege het beleggingsbeleid. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prestatieoverzichten en / of prestatiedoelstellingen zijn zorgvuldig opgesteld door Privium Fund Management. Aan die informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De publicatie van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen in sommige rechtsgebieden. Privium verzoekt elke ontvanger van deze publicatie kennis te maken met alle beperkingen en deze na te leven. Privium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op dergelijke beperkingen. De ontvanger mag deze informatie niet verspreiden, doorsturen of publiceren. Aan de verstrekte informatie, gegevens en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Ook door risico’s die inherent zijn aan dit beleggingsfonds, kan de waarde van de beleggingen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of leidraad voor toekomstige resultaten.

Ik verklaar dat ik de disclaimer heb gelezen en begrepen *